Dinamik Nöromusküler Stabilizasyon (DNS) Egzersiz Kursu

27-28 Ocak 2018 Ankara