Yrd. Doç. Dr. Serdar KESİKBURUN

2005 yılında GATA Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2008-2012 yılları arasında GATA Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı. Kronik tendon hastalıkları tedavisinde trombositten zengin plazma (PRP) enjeksiyonları üzerine tez çalışması yaptı. 2013’te Harvard Üniversitesinde “non-invazif beyin stimülasyonu” ve 2014’te Chicago Northwestern Üniversitesinde “ultrason eşliğinde kas iskelet sistemi ağrılarında enjeksiyon tedavisi” üzerine çalışmalarda bulundu. Gerçekleştirdiği birçok bilimsel araştırma ve TÜBİTAK projesi çalışması ile ulusal ve uluslararası alanda verilmiş akademik ödülü mevcuttur. Ulusal ve Avrupa FTR Yeterlilik sertifikaları almaya hak kazanmıştır. Sağlık Bakanlığı proloterapi ve ozon tedavisi uygulayıcı sertifikalarına sahiptir. SBÜ Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi” kurucu hekimlerindendir. Halen aynı hastanede kas iskelet sistemi hastalıklarının non-operatif tedavisi, ultrason eşliğinde girişimsel uygulamalar ve nörolojik rehabilitasyon konularında çalışmalarını sürdürmektedir.