Prof. Dr. Murat Bezer

Prof. Dr. Murat Bezer 12 Mayıs 1969 yılında Aydın’ da doğdu. İlk ve orta öğretimini Ankara’da tamamladı. 1986 yılında Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nde başladığı tıp eğitimini 1993 yılında tamamladı. 1993-1994 seneleri arasında Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dahiliye ihtisası yaptı. 1994-2000 seneleri arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, Ortopedi ve Travmatoloji ihtisası yaptı. 1996 – 1997 seneleri arasında Insall Scoot Kelly Enstitüsü’nde Ortopedi ve Sporcu sağlığı üzerine asistanlık yaptı. 2000 yılında Ortopedi ve Travmatoloji ihtisasını tamamlayan Murat Bezer askerliği sonrasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda uzman olarak çalışmaya başladı. Yaptığı vakalar ve literatüre olan katkılarından sonra 2001 yılında Yardımcı Doçentlik kadrosuna atandı. 2006 yılında Doçent olarak Marmara Üniversitesi’ndeki görevine devam eden Murat Bezer, 2011 yılında Profesör olarak görevine devam etti.

Ortopedi ve Travmatoloji dalında uzmanlığının yanı sıra Omurga Hastalıkları ve Omurga Cerrahisi konusunda sayısız yayın, sunum ve vakası olan Murat Bezer’ in Türk Tabipler Birliği, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği, Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği, SMISS, SECEL, AOSS, SRS, Euro Spine derneklerine üyelikleri bulunmaktadır.

Çocuklarda erken tanı sayesinde skolyozun, korse ile tedavisini sıkça deneyen ve duruş bozukluklarını kendine has yöntemlerle çözmeyi başaran Prof. Dr. Murat Bezer, uzman olduğu 2000 yılından itibaren sayısız çocuğun skolyoz ve kifoz hastalıklarını tedavi etmiştir. Hastaları ile kurduğu pozitif ilişki sayesinde, hastalarının tedavilerine daha çok önem göstermesini sağlamıştır. Hastalarına empati ile yaklaşan ve onlara en uygun tedavi olanaklarını sağlayan Prof. Dr. Murat Bezer skolyoz konusunda dünya genelinde kendine saygın bir yer edinmiştir. Manyetik rod (uzayan çubuklar) ameliyatları sayesinde bir çok çocuğu tekrarlayan ameliyatlar olmaktan kurtarmış, boy uzamalarını engellemeden hastaların omurga eğriliklerini düzeltmiştir.

Sayısız yayın platformunda görsel ve yazılı olarak skolyoz ve omurga problemlerine değinerek, halkı erken tanı ile farklılık yaratmaya yöneltmiştir.